Ik ben in 2001 begonnen met het schrijven voor mijn spirituele website. Deze staat niet meer online. Op dat moment had nog niet iedereen een website dus dat maakte mij een van de eerste die een website had. Vele mensen bezochten mijn website en lazen de teksten op de website. Ik had daar tevens een forum. Af en toe sprak ik met de mensen op het forum af om elkaar te ontmoeten. Zij moedigden mij aan door te gaan met schrijven, wat mij inspireerde om mij verder te ontwikkelen.

Ik had toen veel e-mail contact met mensen en hielp mensen op afstand bij hun hulpvraag. Ik werkte toen in de kinderopvang waar ik mij niet meer gelukkig voelde. Ik kon mij niet vinden in de benadering naar kinderen toe. De wens ontstond om een eigen gastouderbureau te starten. Naast het schrijven van spirituele verhalen voor spirituele ontwikkeling, begon ik nu ook artikelen over opvoeding te schrijven op de website bewust opvoeden (niet meer online) en mijn visie te delen. Deze website werd ook veel gelezen. Naast het starten van een eigen gastouderbureau ben ik naar aanleiding van de reacties van mensen ook cursussen gaan geven over opvoeding. Dit was een laagdrempelige manier voor ouders om over opvoeding te leren. Dit sloeg aan en steeds meer mensen kwamen voor cursussen. Daarnaast was een stukje spirituele ontwikkeling voor ouders ook gewenst.

Naast mijn gastouderbureau, die een holistische visie had, ben ik mij gaan richten op het geven van cursussen voor ouders zowel over opvoeden als over spirituele ontwikkeling.

Ik ben niet lang met het gastouderbureau verder gegaan. Ik voelde dat ik daar niet helemaal mijzelf kon zijn omdat er wel vraag was naar bewuste gastouders maar er waren niet voldoende bewuste gastouders die aan het profiel voldeden. Ik ben toen gestopt. Ik heb toen nog een tijdje gastouderbureaus begeleid bij het opstarten. Maar dan niet onder een holistische visie.

Er was veel vraag naar de cursussen waardoor er telkens weer nieuwe cursussen ontstond. Zo groeide de cursussen weer door tot een opleiding. Ik ben toen mensen gaan opleiden om vanuit een holistische visie met kinderen te gaan werken. Dat wil zeggen dat mensen zich bewust worden van hun eigen kindstukken.

Ook kinderdagverblijven heb ik toen geholpen met het schrijven van pedagogische visies en het creëren van nieuwe ideeën binnen de kinderopvang.

In de tussentijd ontwikkelde mijn gave zich ook heel sterk. Ik kreeg niet alleen inzichten te horen, ik kon ze ook zien in de energie van mensen, ik kon daarom mensen helpen door stukken over hun verleden of vorige levens naar voren te halen zodat ze deze konden gaan verwerken. Dit zorgde ervoor dat de opleiding steeds verder veranderde. De persoonlijke ontwikkeling in de groep werd steeds intensiever. Hierdoor kwamen er veel trauma’s van mensen naar boven.

De groei die bij mensen ontstond ging heel diep en de bevrijding die een persoon ervoer ging heel diep. Dit maakte het soms moeilijk om de opleiding op kinderen te blijven richten omdat mensen bij  hun ware zelf uitkwamen en soms tot de ontdekking kwamen dat ze voor hele andere doelen waren geboren. Ik heb de opleiding toen gesplitst in een basismodule (persoonlijke ontwikkeling) en werken met kinderen. Daarnaast startte ik nieuwe opleidingen zoals Healing, mediumschap en coaching.

Op een gegeven moment ben ik mij gaan richten op het werken met mijn gidsen en engelen. In deze periode ontstond een hele intensieve groei voor mij. Engelen en buitenaardsen leerde mij hoe ik anderen energetisch kon helen zonder handoplegging. Deze heling ging heel diep en was gericht op persoonlijke ontwikkeling.

Ik kon via de inzichten van de engelen stukken uit vorige levens en uit dit leven bij mensen helen. Dit ging op een hele unieke wijze die ervoor zorgde dat stukken op een hele snelle manier werden losgelaten.

Ik besloot deze techniek in de lessen toe te laten. Vanaf nu dus geen gepraat meer maar voornamelijk voelen en samenwerken met engelen. Daardoor trok ik ook weer andere mensen op mijn pad aan. Ik was inmiddels net bevallen van mijn dochter dus ik deed rustig aan waardoor ik alle tijd had al het nieuwe in praktijk te brengen.

De mensen die op mijn pad kwamen hebben mij ook heel veel geleerd. En telkens leerde ik weer nieuwe dingen van gidsen die mijn verder brachten in mijn werk. Veel van mijn eigen ontwikkeling heb ik gedeeld op de website www.sterrenmensen.nl .

Mijn gave had zich heel sterk ontwikkelt waardoor het geven van opleidingen niet meer als voldoende voelde. Ik had het gevoel dat ik meer kon. Ik heb toen nog 1 keer een opleiding gegeven. Dat voelde voor mij echt als het kersje op de slagroom. Ook van deze leerlingen mocht ik weer heel veel leren. Daarna voelde het voor mij als voldoende. Ik weet inmiddels wat ik kan en dit wil ik op een andere manier gaan vormgeven.

Een paar jaar geleden had ik van gidsen een plan doorgekregen. Dit plan wil ik graag gaan uitwerken en mij daar op richten. Dat zorgt ervoor dat ik een hele nieuwe stap ben gaan zetten. Ik heb Kernkind tijdelijk losgelaten tot hier een nieuwe invulling voor komt. Tot die tijd richt ik mij op mijn werk als medium en wil ik hier uiting aan geven. Daarnaast wil ik aan de uitwerking van dit plan gaan werken. Dit plan is iets wat een paar jaar kan duren voordat het uitgewerkt is. Ik hou alles nog als een verrassing. Maar als jullie mij willen volgen dan zul je de stapjes zien die ik hiervoor zet en kunnen jullie mijn groei volgen.Wees jezelf met hart en ziel!


Diana Annegarn medium/coach/schrijfster
www.diana-annegarn.nl
info@diana-annegarn.nl
www.sterrenmensen.nl
Harderwijk
06-55801030 

Meest gelezen blogs/teksten:

Zo kunnen engelen jou helpen
Ecoplein
Mijn leven als medium
Over mijzelf

© 2017 Medium coach Harderwijk, kindercoach